Marie Strahovská: Grafika, kresby, ilustrace

date of exhibition: 1982/12
institution: Galerie 55
type of exhibition: autorská