Picasso v Jihlavě!: Grafiky, kresby, plakáty

date of exhibition: 2009/09/09 - 2009/11/07
institution: Dům Gustava Mahlera
type of exhibition: autorská

notes:
Grafiky, kresby a plakáty - inspirace býčí arénou a minotaury

Od roku 1981 vlastní Muzeum umění města Heidenheimu sbírku Picassových plakátů Christopha Czwiklitzera, považovanou za nejúplnější svého druhu a zahrnující téměř všechny plakáty, které umělec za svůj život vytvořil. Vedle mnoha plakátů s reprodukcemi, propagujícími Picassova díla na výstavách, obsahuje sbírka také všechny plakáty, které malíř sám vytvořil. Odlišují se svou bezprostředností a formou výrazně od četných plakátů s reprodukcemi, které vytvořili jiní grafici za použití Picassových děl.

Tyto originální plakáty tvořily základ pro další rozšiřování Picassovy heidenheimské sbírky. Kromě plakátů se stěžejními motivy – býčí zápasy, keramika s arkádskými motivy a znázornění míru – byla sbírka od roku 1993 doplňována grafikou s podobnými náměty. K Picassovým 80 autorským plakátovým návrhům se dnes druží přes 160 grafických listů, které zasazují obrazové náměty propagačního grafika Pabla Picassa do kontextu jeho rozsáhlého grafického díla. Můžeme tak pozorovat, jak autor mění ústřední motivy své volné/nezávislé umělecké tvorby – nimž patří faun nebo různé výjevy býčích zápasů – na plakáty, které jsou snadnou pochopitelné a oslovují diváka přímo.

Sbírka Muzea umění však neukazuje pouze úzkou spřízněnost užité a volné tvorby v Picassově díle, nýbrž umožňuje i soustředit se na jeho způsob práce a umělecký rozvoj. Projevuje se zde jak jeho virtuózní používání různých grafických technik, jako je lept, akvatint, litografie a linoryt, tak jeho fenomenální zvládání všech výtvarných stylů. Za pomoci stěžejního tématu sbírky – býčích zápasů – lez pochopit i podstatné vývojové fáze umělcovy grafické tvorby. Od střízlivě věcného obrysového stylu 20. let, přetvořeného ve 30. letech do klasicistické podoby, přes surrealistické Francovy karikatury z roku 1937 a litografické experimenty 40. a raných 50. let až po linoryty a pozdní erotické lepty z let šedesátých.

Na rozdíl od ústředních námětů jeho díla – jako je ateliér, polibek, zátiší, matka a dítě – se tématika býčích zápasů vyznačuje neobvyklou ikonografickou šíří. Výjevy z býčích zápasů a jejich aktéři jsou jen zřídka zobrazením prapůvodního španělského rituálu a tím výrazem Picassova původu a jeho identity. Znázorňují spíše vztah mezi pohlavími (býk, kůň a toreadorka), vnitřní konflikty muže (Mínotauros) nebo obecně věčný boj mezi člověkem a přírodou, kulturou a přirozeností, světlem a stínem.

Tato výstava poprvé prezentuje nejlepší grafické listy s tématikou býčích zápasů v partnerském městě Jihlavě. V důsledku omezených výstavních prostor sice nemůžeme ukázat všechny grafické listy naší sbírky, 56 vystavených grafik však náleží k jejím vrcholným exponátům a poskytuje reprezentativní představu o ústředním námětu rozsáhlého díla nevýznamnějšího španělského výtvarníka minulého století.