Dílo Adolfa Loose ve fotografiích Waltera Zedniceka

date of exhibition: 2009/02/11 - 2009/03/28
institution: Dům Gustava Mahlera
type of exhibition: kolektivní

notes:
Brněnský rodák, architekt, designér a teoretik, jedna z nejvýznamnějších osobností evropské architektonické moderny. S přáteli O. Kokoschkou, A. Schönbergem a G. Mahlerem patřil Loos ke skupině volně smýšlejících intelektuálů.

Loosovy rodiče pocházeli z Jihlavy, umělecký talent zdědil Adolf po svém otci. Společně s Josefem Hoffmannem studoval na jihlavském gymnáziu a poté navštěvoval Státní odbornou školu v Liberci a Brně. Po studiích v Drážďanech, ve Vídni u Otto Wagnera a tříleté praxi v USA začal nejdříve pracovat v ateliéru Carla Mayerdera ve Vídni, aby se roku 1897 osamostatnil a vytvořil své první významné dílo – Café Museum ve Vídni.

Adolf Loos ve svém teoretickém i praktickém díle bojoval za jednoduchost a funkčnost v architektuře, oproštěnou od dekorace. Teoreticky svou koncepci prezentoval v eseji „Ornament a zločin“ (1908). V českých zemích vytvořil řadu návrhů a realizací. Působil v Plzni, kde navrhoval bytové interiéry a v letech 1922-1932 realizoval několik projektů a staveb v Brně a v Praze. Dílčí drobnější práce Adolfa Loose v Jihlavě (případně jeho otce) zůstávají doposud blíže neprozkoumány.

Mezi nejdůležitější Loosovy stavby patří obchodní dům Goldman & Salatsch na Michalském náměstí ve Vídni; navrhnul také několik soukromých vil např. Steinerův dům ve Vídni, Khunerovu vilu v Kreuzburgu, vilu básníka Tristana Tzary v Paříži nebo Müllerovu vilu v Praze.Vídeňský fotograf Walter Zednicek se již po mnoho let zabývá vídeňskou architekturou raného 20. století. Pokouší se stavby fotografovat tak, jak je velcí architekti té doby navrhli, včetně jejich zakomponování do prostředí, které je obklopuje. Kromě výstavy o Adolfu Loosovi je také autorem knih a výstav o Otto Wagnerovi a Josefu Hoffmannovi.Výstava v DGM představuje přes 30 Zednicekových barevných fotografií realizací (stavby, interiéry a design) Adolfa Loose. Cílem je připomenutí významných Loosových staveb a jeho vlivu na celosvětovou architekturu. Pořadateli výstavy je Rakouské kulturní fórum Praha, statutární město Jihlava, Dům Gustava Mahlera, Vysoká škola polytechnická Jihlava a Iglauer Regionalkulturverband o.s.