Pocta hudbě Gustava Mahlera II

date of exhibition: 2010/11/18 - 2010/12/30
institution: Dům Gustava Mahlera
type of exhibition: kolektivní

notes:
V roce 2010 bylo připomínáno 150 let výročí narození a v následujícím roce 100 let od úmrtí hudebního velikána světového formátu Gustava Mahlera. Ten se sice narodil 7. 7. 1860 v Kalištích u Humpolce, ale dětství a studentská léta prožil v Jihlavě na Vysočině, kde se každoročně koná Mahlerův hudební festival. Tento hudební skladatel byl vskutku kosmopolitní osobnost, jehož hudba začíná ovlivňovat kulturně smýšlející lidi na celé planetě až nyní, i když se jeho dílo uzavřelo takřka před sto lety v roce 1911.

Na výstavě děl na téma „POCTA HUDBĚ GUSTAVA MAHLERA“ je zastoupeno celkem 9 současných umělců. Je zde představena výtvarná oblast kresby, malby a grafiky v celkovém počtu. Díla jsou omezena pouze velikostí – minimálně rozměru 20 x 38 cm a maximálně 70 x 100 cm. Generačně je prezentace neomezená s tím, že byly osloveny jak kmenové a známé osobnosti výtvarného umění, tak i mladí umělci.

Vzhledem k tomu, že Gustav Mahler působil jako hudebník nejen v Čechách, v Rakousku a Německu, ale i v dalších zemích Evropy, najdeme na výstavě i umělce z dalších zemí. Vznikla tak výstava umělců s mezinárodní účastí.

Druhá etapa, která zahrne i další díla zúčastněných autorů cca 30-35 děl bude prezentována v měsíci listopad a prosinec 2010 v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě ve Znojemské ulici. Termín byl s vedením Domu G.M. již předběžně dohodnut. Taktéž počítáme s prezentací a výstavou v naší pobočce v Praze. Pokud bude zájem ze strany partnerů výstavy, chtěli bychom pokračovat v prezentaci i v některé galerii v Rakousku nebo v Německu.

K výstavě byl vydán kvalitní katalog s profilem všech zúčastněných umělců. Text je v češtině a v angličtiněTato část projektu je však závislá na finanční podpoře partnerů se kterými v současné době jednáme.

Tímto projektem se Dům Gustava Mahlera zapojuje a účastní oslav výročí Gustava Mahlera a jeho festivalu v Jihlavě a na Vysočině v roce 2010 a 2011.

Výstavu připravila M & K GALERIE.