Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí: Příklad česko-německo- židovského soužití

date of exhibition: 2011/03/09 - 2011/04/30
institution: Dům Gustava Mahlera
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Slavnostním oficiálním zahájením 8. 3. 2011 bude v Domě Gustava Mahlera na Znojemské ulici č. 4 otevřena výstava s názvem „Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí jako příklad česko – německo – židovského soužití“, kterou připravilo Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze a Nadační fond P. Pittra a O. Fierzové v rámci Programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v letech 2008 a 2009. Výstava nabízí pohled na ojedinělý projekt vzájemné tolerance, respektu a usmíření.

Přemysl Pitter (1895-1976) je na výstavě představen jako muž tolerance a humanity, pedagog a vychovatel. Celý svůj život zasvětil pomoci bezbranným, stál vždy na straně trpících a pronásledovaných.

Zároveň jsou připomenuty jeho postoje a konkrétní výsledky péče o českou, německou a židovskou mládež ve 30 – 50 létech 20. století. Milíčův dům v Praze se stal příkladem péče o sociálně ohrožené děti a mládež bez rozdílu národnosti, jazyka a náboženství.