Mária Danielová: Subtilní energie

date of exhibition: 2013/03/23 - 2013/04/28
institution: Dům Gustava Mahlera
type of exhibition: autorská

notes:
Dne 23. 3. 2013 se v Domě Gustava Mahlera veřejnosti otevřela výstava s názvem Subtilní energie. Jednalo se o výstavu umělecké krajky od paní akademické malířky Márie Danielové. Výstava byla zahájena vernisáží, která proběhne 22. 3. 2013 v 17:00.

Mária Danielová se narodila v roce 1953 v Martině. Od roku 1971 žije a pracuje v Praze. Vystudovala ateliér textilního výtvarnictví na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od roku 1978 do roku 1981 pracovala v Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze jako samostatný designér. Od roku 1983 realizovala a nadále realizuje své textilní objekty, instalace, textilní šperky, textilní design a kresby. Od roku 2003 zároveň působí na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jako odborná asistentka, kde vede ateliér Kov, objekt, šperk.

K výstavě s názvem Subtilní energie říká: „Fenomén energie je často tématem mých prací. Kresba tužkou či pastelkou je analogická s kresbou nití v jemné i rozměrné textilní konstrukci. Tradiční technologie krajky, stará několik staletí, v každé kultuře jiná, a přesto podobná ve své rafinované konstrukci se stala mou celoživotní láskou. Novým médiem, které mi dovoluje objevovat prostor, pracovat s hmotou i nehmotným světlem, s barvou i režným materiálem, s jeho kresebnou i sochařskou potencí.