České a moravské synagogy

date of exhibition: 2013/10/02 - 2013/11/23
institution: Dům Gustava Mahlera
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
1. října v 17 hodin 2013 bylav Domě Gustava Mahlera zahájena výstava České a moravské synagogy. Výstavu pořádalo Statutární město Jihlava ve spolupráci s Českými centry a Židovským muzeem v Praze.

V minulých staletích bylo na našem území několik set židovských obcí. Každá z nich mívala synagogu nebo alespoň modlitebnu. Synagoga (slovo řeckého původu, znamená shromáždění) je místem i symbolem veřejného náboženského života židovské obce. Kromě toho plnila také funkci prostoru vyučování náboženského zákona, shromaždiště pro veřejná jednání obce a rabínského soudu.

Ještě na počátku 20. století stávalo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku více než 400 synagog. Do dnešních dnů jich zůstalo stát přes dvě stě. Bohoslužbám slouží pouze Staronová, Vysoká, Jubilejní a Španělská synagoga v Praze, synagogy v Děčíně, Plzni a Brně a nově postavená synagoga v Liberci. Křesťanským církvím slouží dalších 25 synagog. Řada synagog byla opravena a jsou v nich regionální židovská muzea. Mnoho synagog však bylo v minulosti zcela nevhodně přestavěno k obytným účelům, přičemž při přestavbě byl zcela zničen interiér a v řadě případů i exteriér. Některé synagogy jsou přestavbami velmi znehodnoceny, jejich obnova do původní podoby je víceméně nereálná.

Výstava je vytvořena ve spolupráci Židovského muzea v Praze a Blanky Rozkošné ze Sdružení MATANA, zabývající se správou nemovitostí Židovské obce v Praze a Federace židovských obcí v ČR, kde má na starost rekonstrukci řady budov a hřbitovů. Vede volný přednáškový cyklus o historii a současnosti židovských památek v pražském Židovském muzeu.

Výstava obsahující informační texty a fotografie, představující historii a současnost českých a moravských synagog bude doplněna o fotografie zaniklých i existujících synagog na Jihlavsku.