Počátky konců: Světové války v archivních dokumentech

date of exhibition: 2015/05/13 - 2015/06/21
institution: Dům Gustava Mahlera
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Výstavu „Počátky konců. Světové války v archivních dokumentech“ připravil Moravský zemský archiv – Státní okresní archiv Jihlava k příležitosti 100. výročí vypuknutí první světové války a 70. výročí ukončení druhé světové války. V šesti tématických okruzích jsou představeny dobové dokumenty, které podávají svědectví, vždy ve vzájemné konfrontaci událostí obou konfliktů, o tom, jak se lidé v týlu vyrovnávali s úskalími, která války přinesly. Vystavené sugestivní plakáty, nejrůznější nařízení a příkazy jsou důkazem všudypřítomné válečné propagandy a tvrdé perzekuce, zejména Čechů a Židů v období existence Protektorátu.

V tematické části Mezi frontou a domovem lze nalézt ukázky z deníku frontového vojáka nebo lístek polní pošty příslušníka 81. pěšího pluku, pozdějšího legionáře, adresovaný jeho sokolským přátelům. Četná oznámení o hrdinné smrti nejbližších příslušníků rodin z Jihlavska vypovídají o jednom z těžkých traumat, se kterými se musela vyrovnávat většina obyvatel žijících za frontovou linií.

Z vystavených dokumentů lze též vyčíst, jak války ovlivnily kulturní život ve městě, jak hluboce bylo poznamenáno školství a jak se obě tyto složky společenského života staly nástrojem k propagaci a prosazování zájmů agresorů.

Na příkladu regionálních archiválií ukazuje výstava na totální rozvrat hospodářského života, který války přinesly. Obyčejný člověk se tak musel vyrovnat nejen s traumatem smrti, úzkosti a strachu, ale i s naprostým hmotným nedostatkem.

Závěr výstavy nazvaný Vytoužený mír dává prostřednictvím dokumentů průchod emocím, které se zrodily ze znovunabyté svobody, ale též seznamuje s řadou racionálních a někdy i iracionálních činů vítězů, když převzali správu věcí do vlastních rukou.

Autoři výstavy: Mgr. Petr Dvořák, Mgr. Jiří Jelínek, PhDr. Renata Pisková

Výtvarník: Jan Morkus