Pavla Czeinerová: Under my breath

date of exhibition: 2016/03/23 - 2016/04/24
institution: Dům Gustava Mahlera
type of exhibition: autorská

notes:
Pavla Czeinerová se narodila v roce 1971 v Havlíčkově Brodě. Po dokončení tamního gymnázia pokračovala ve studiích na pedagogické fakultě v Hradci Králové. Následně absolvovala na Univerzitě Mozarteum v Salzburgu obory grafika a nová média, malba. Právě zde se Czeinerová účastnila mezinárodních akademií výtvarného umění a Salzburg byl zároveň místem její první samostatné výstavy Auf der Spur nach mir Selbst. V Salzburgu Pavla Czeinerová žije a působí dodnes.

Pavla Czeinerová klade široce graficky pojaté otázky, které se zásadně dotýkají jejího života v jádru jeho podstaty, a ukazuje, že umělecký výsledek není nikterak ukončením tohoto procesu. Mnohem spíše otevírá pomocí uměleckého pátrání možnost otázky, týkající se těchto velkých témat, znovu a znovu klást, aniž by předkládala odpovědi, možnost vše komplexně pozorovat, prozkoumávat, obracet, reflektovat a potom přesměrovat na svůj protějšek. Tento umělecký proces může být jednou uzavřen, ale samotné hledání odpovědí pokračuje dál.

Kvalita jejích prací spočívá ve zkoumání esenciálního, které hýbe námi všemi. Barvou, výtvarnými prostředky i vlastním tělem, prozkoumává dotekem hranice mezi černou a bílou, abstraktním a figurativním, silou i jemně, mužsky i žensky. Důvěřující více vlastnímu citu než formuli, usiluje o harmonii mezi formou a prostorem, světlem a stínem, dynamikou a klidem, hmotou a gestem, lehkostí a vážností.

V rámci výstavy proběhla komentovaná prohlídka v podání autorky 26. 3. v 18 hodin. Současně bylo možné navštívit samostatnou výstavu autorčiných grafik, jež probíhala v jihlavské M&K Galerii od 31. 3. do 30. 4. 2016.