Mahler 15: Výstava k 15. výročí festivalu Hudba tisíců

date of exhibition: 2016/05/18 - 2016/06/26
institution: Dům Gustava Mahlera
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Výstava byla součástí doprovodného programu Mezinárodního hudebního festivalu Mahler Jihlava – Hudba tisíců.

Jedna z nejdůležitějších kulturních událostí v Jihlavě slavila patnácté výročí. Její historii mapovala komplexní výstava, neomezující se pouze na faktickou část a festivalovou diachronii, ale nabízející tři obsáhlé a vzájemně provázané tematické bloky.

Do širších souvislostí uvedela návštěvníky pasáž věnovaná hudební tradici Jihlavy se zaměřením na rozvoj živé hudební produkce v Jihlavě od 16. století po současnost. Hudební vývoj přiblížila výstava v kulturních, sociálních i politických souvislostech a představí i lokální význam s Jihlavou spjatých osobností, jako byli světoznámí skladatelé Jan Václav Stamic, Pavel Vranický, Bedřich Smetana nebo Gustav Mahler.

Druhou částí se výstava přesunula k Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Mahler Jihlava – Hudba tisíců, který navazuje na jihlavskou hudební tradici. Skrze bohatou fotodokumentaci umožnila nahlédnout do rozmanitého programu, nabízeného už od roku 2002. Zároveň připomenula klíčové události, díky nimž se festivalu daří neustále kultivovat jihlavskou hudební scénu. Hudební nadšenci mohli nahlédnout do veškerých programů a tiskových materiálů ze všech uplynulých ročníků. Nebyl opomenut ani audio obsah, skrze nějž bylo možné zaposlouchat se do profesionálních záznamů vybraných koncertů.

V posledním úseku výstava symbolicky přenesla návštěvníky do ulic Jihlavy. Nápaditá instalace grafičky a fotografky Evy Bystrianské zobrazila netradiční pohledy na festival a přiblížila tak moderní, a neustále se rozvíjející vizuální jazyk jihlavského festivalu.

V rámci doprovodného programu výstavy zavítala do Jihlavy i světoznámá osobnost, mezinárodně uznávaný francouzsko-kanadský klavírista, muzikolog a pedagog, proslulý interpretací tvorby první vídeňské školy Paul-André Bempéchat. Současný lektor Harvardské univerzity představil svou nejnovější knihu Naturlauf/Scholarly Journeys Toward Gustav Mahler: Essays in Honour of Henry-Louis de La Grange for His 90th Birthday , a to 29. 5. od 17 hodin v gotickém sálu jihlavské radnice.

V rámci výstavy bylo možné navštívit i projekci dokumentárních filmů, věnovaných českým skladatelským osobnostem. Ta se uskutečnila v Domě Gustava Mahlera 9. 6. od 16 hodin.

Výstava vznikla ve spolupráci statutárního města Jihlavy s OS Mahler 2000 – Společnost Gustava Mahlera a Moravským zemským archivem v Brně – Statním okresním archivem Jihlava. Reprodukce výtvarných děl Muzeum Vysočiny Jihlava.