Bratři Foersterovi: Umělci tónu, slova i palety

date of exhibition: 2017/05/17 - 2017/06/27
institution: Dům Gustava Mahlera
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava, připravená k připomenutí životů a díla skladatele a hudebního publicisty Josefa Bohuslava Foerstera a jeho bratra Viktora, malíře a mozaikáře, nabídla převážně výtvarné práce obou autorů, pocházející ze soukromé sbírky z Vysočiny a dále ze sbírek Českého muzea hudby v Praze. Kolekci doplnily i artefakty spojené s hudebním a literárním životem Josefa Bohuslava a jeho manželky Berty, vynikající operní pěvkyně přelomu 19. a 20. století. Soubor děl pochází převážně z pozůstalosti Foersterovy rodiny a mnohé z obrazů i autentických předmětů dosud nebyly na veřejnosti vystaveny.

Expozice představila oba tvůrce jako muže širších uměleckých zájmů i nadání. Josefa Bohuslava Foerstera nejen jako komponistu a autora libret, ale rovněž jako zdatného malíře. Jeho obrazy tak byly vystaveny spolu s díly Viktora Foerstera, absolventa Akademie výtvarných umění v Praze, skvělého portrétisty a malíře krajin i náboženských motivů. Připomenuta byla i nezastupitelná role Viktora Foerstera jako zakladatele mozaikářské školy na našem území z počátku 20. století.

K vidění byly předměty z pražské vily J. B. Foerstera, jež používal pro svou uměleckou činnost, ať už malířský stojan, paleta či křeslo, v němž „poutník“ doma odpočíval. Ojedinělý je i vějíř jeho manželky Berty, nesoucí podpisy mnoha osobností hudebního a kulturního světa přelomu století, včetně rodinného přítele Gustava Mahlera.

Oba bratry Foersterovy spojoval po celý jejich život tvůrčí zájem i nadání pro výtvarné umění, hudbu i umění slovesné. Všem těmto oblastem se s různou intenzitou věnovali a vtiskli jim velmi výraznou tvář. Výstava tak má připomenout šíři jejich múzických zájmů a nabídnout návštěvníkům méně obvyklý pohled na jejich tvorbu. Nabízí tedy umělecké počínání sourozenců Foersterových tak, jak na něj – podle dopisů a vlastních zápisků – sami nahlíželi. Tedy jako na vzájemně související a obohacující duševní (i duchovní) tvůrčí činnost k oslavě života a jeho krásy.

K výstavě v Domě Gustava Mahlera byl nachystán i doprovodný program. Ve spolupráci s festivalem Mahler Jihlava – Hudba tisíců zazněl 1. června od 19 hodin v gotické síni jihlavské radnice mimo jiné Foersterův smyčcový kvartet a během koncertu bylo vůbec poprvé veřejnosti předčítáno ze skladatelovy intimní lyriky. Dne 8. června se od 18 hodin v Café Gustav Mahler uskutečnilo čtení z Foersterových pamětí líčících setkání a přátelský vztah s Gustavem Mahlerem v Hamburku.