Tomáš Vomáčka: Struktury

date of exhibition: 2018/07/11 - 2018/09/09
institution: Dům Gustava Mahlera
type of exhibition: autorská

notes:
Dnešní výtvarné techniky nejsou omezeny pouze na použití barev, štětců, tužek a dalších konvenčních nástrojů. Raketový vzrůst technologií, a s ním spojený rozvoj počítačového umění a digitální malby v druhé polovině 20. století, způsobil, že na tvorbu výtvarného díla je třeba pohlížet modernizovanou optikou.

I když nejčastěji užívají bitmapové a vektorové nástroje tvůrci propagační grafiky, oblíbilo si je i nemálo umělců a malířů. Zástupcem obou těchto větví digitálního vizuálního světa je i výtvarník Tomáš Vomáčka, který se už od dob svých studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze věnoval především realizacím na poli propagační grafiky. Zároveň však z této často kompromisy svázané oblasti přechází k volné digitální tvorbě, nabízející takřka neomezené možnosti v pohrávání si se strukturou, tvary i barvami.

Tento rozdvojený umělecký život se promítá i do Vomáčkovy autorské tvorby, a to v podobě citlivě vystavěných, až fantaskních abstrakcí a rozumem zkrocených, matematicky přesných struktur. S pomocí počítače a grafického softwaru kombinuje lidskou fantazii a strojovou metodiku, jejíž exaktnost však rozbíjí náhoda, neočekávanost. Meditativní barevné plochy atakuje moment překvapení a archetypální vzory se vyvíjejí v nápadité vizuální kompozice.