Literární ekuména: Slovesný večer Eugena Brikciuse

date of exhibition: 1999/11/24
institution: Památník národního písemnictví
type of exhibition: slovesný večer

notes:
sál Boženy Němcové
učinkuje hudební skupina Vojtěcha Lavičky