Mezinárodní surrealismus

date of exhibition: 1947
institution: Paříž (Paris)
type of exhibition: kolektivní