Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika

date of exhibition: 1999/05/30 - 1999/07/18
institution: Galerie města Blanska
type of exhibition: autorská