Bechyní chyceni

date of exhibition: 201810/6 - 2018/12/31
institution: Městské muzeum Bechyně
type of exhibition: kolektivní