Jana Šárová, Pavel Opočenský: Kolize / Collision

date of exhibition: 2018/10/02 - 2018/11/01
institution: Galerie Havelka
type of exhibition: kolektivní