Malíř Karel Retter (1928 - 2017)

date of exhibition: 2018/01/25 - 2018/03/04
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská