Břetislav Benda, Miloslav Holý: Sochy a obrazy

date of exhibition: 1957/08/25 - 1957/10/13
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní