Tomáš Rossí: Obrazy, Ladislav Sorokáč: Sochy, kresby

date of exhibition: 1992/11/20 - 1992/12/27
institution: Karolinum, Křížová chodba
type of exhibition: kolektivní