Tvůrčí dílna My - Ztracené kuntohorské pověsti

date of exhibition: 1994/04/17 - 1994/04/30
institution: Galerie na valech
type of exhibition: kolektivní