Lubor Tokoš (obrazy)

date of exhibition: 1996/08
institution: Autorská výstavní síň Výtvarného centra Chagall
type of exhibition: autorská