Čejka, Čumlivski, Klepoch: V znamení Pentódy

date of exhibition: 2019/01/17 - 2019/02/20
institution: Xaoxax
type of exhibition: kolektivní