Leningradská knižní grafika

date of exhibition: 1954
institution: Tartu Kunstimuuseum (Muzeum umění Tartu)
type of exhibition: kolektivní