Malířství Polska, Maďarska a Československa

date of exhibition: 1954
institution: Galerie městského muzea v Užhorodě
type of exhibition: kolektivní