Pravěké náměty v umění

date of exhibition: 1954/05
institution: Národní muzeum
type of exhibition: kolektivní