Pavel Čampulka: Odrazy

date of exhibition: 2017/10/01 - 2017/11/13
institution: Jindřišská věž
type of exhibition: autorská