Jana Kasalová: Odjinud / From Elsewhere

date of exhibition: 2016/01/28 - 2016/05/08
institution: Oblastní galerie Liberec (Lázně)
type of exhibition: autorská