Teri Varhol: Kandidát

institution, city, address
Fotografická galerie Fiducia, Ostrava (Ostrava-město), Nádražní 30