Marie Šeborová: Kresby

date of exhibition: 2000/11/16 - 2000/12/13
institution: Galerie knihkupectví Paseka
type of exhibition: autorská