Česká kresba 2. Jitka Svobodová

date of exhibition: 1995/03/09 - 1995/04/09
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská