Martin Kuriš: Pepíček

date of exhibition: 2000/02/02 - 2000/02/27
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: autorská