Michal Škoda: Tam někde daleko něčeho úplně

date of exhibition: 2019/04/07 - 2019/05/24
institution: Galerie Miroslava Kubíka
type of exhibition: autorská