Daniel Reynek: Nové objevy, fotografie

date of exhibition: 2008/07/15 - 2008/08/15
institution: Biskupská rezidence
type of exhibition: autorská