Daniel Reynek: Nové objevy, fotografie

date of exhibition: 2008/09/12 - 2008/10/02
institution: Sankturinovský dům
type of exhibition: autorská