Daniel Reynek: Nové objevy, fotografie

date of exhibition: 2008/10/06 - 2008/10/26
institution: Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
type of exhibition: autorská