Daniel Reynek: Nové objevy, fotografie

date of exhibition: 2009/02/07 - 2009/03/01
institution: Výstavní sál Pod věží
type of exhibition: autorská