Lucia Papčová: Vietor už bolo počuť tisíckrát

date of exhibition: 2017/12/14 - 2018/02/11
institution: Nitrianska galéria (1999- )
type of exhibition: autorská

notes:
Salon