Blanka Šperková

person, born
Šperková Blanka, 11. 4. 1948