Biedermeier

date of exhibition: 2017/10/05 - 2018/01/07
institution: Muzeum Narodowe w Warszawie
type of exhibition: kolektivní