Jan Blážek, Lev Šimák: Lidové Polsko

date of exhibition: 1953/07
institution: Slovanský ostrov
type of exhibition: kolektivní