Tři kapitoly z historie sovětské fotografie

date of exhibition: 1985/12/04 - 1985/12/31
institution: Galerie 4 - Galerie fotografie
type of exhibition: kolektivní