Jaroslav Blažek: Kresba - grafika

date of exhibition: 2013/06/12 - 2013/08/25
institution: Galerie výtvarného umění v Hodoníně
type of exhibition: autorská