Jaroslav Blažek: Matematika v počítačové grafice

date of exhibition: 2003/04/08 - 2003/05/23
institution: Pedagogická fakulta (po r. 1990 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)
type of exhibition: autorská