Jan Steklík: Práce na papíře ze sbírek GASK

date of exhibition: 2018/06/22 - 2018/09/02
institution: Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou
type of exhibition: autorská

notes:
-
Osmnáct koláží a kreseb na papíře ze sbírek GASK Kutná Hora bude prezentovat především starší období autorovy tvorby. To zachycuje vývoj umělce od subtilně lyricky laděné rané práce z konce padesátých let ke kubisticko expresivním vlivům až do temných struktur pozdějších dob. Avšak ve všech dílech je cítit již od počátku láska autora k hudbě a především velký obdiv k experimentátorovi Johnu Cageovi.
hkregion.cz, 17.6.2019