Milena Blašková: Tělo / Body

date of exhibition: 2005/09/07 - 2005/09/30
institution: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
type of exhibition: autorská