Cena Jindřicha Chalupeckého pro rok 1997: Veronika Bromová, Jiří Černický, Federico Díaz, Roman Franta, Jiří Příhoda

date of exhibition: 1997/11/21 - 1997/12/14
institution: Starý královský palác, gotické podlaží
type of exhibition: kolektivní

notes:
výstava prací finalistů
vítěz: Jiří Příhoda