Polský divadelní plakát ze sbírky Krzysztofa Dyda

date of exhibition: 2005/09/07 - 2005/10/01
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní

notes:
v době konání 13. Mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň 2005 výstava pokračovala ve foyeru Komorního divadla DJKT v Plzni