Dušan Filip Škrášek

date of exhibition: 2018/11/17 - 2019/01/27
institution: Muzeum umění a designu
type of exhibition: autorská