Lukáš Horký: Sweetsen Fest 2008–2018

date of exhibition: 2018/04/20 - 2018/09/01
institution: Národní dům
type of exhibition: autorská